رزرو آنلاین هتلclose
قالب ماشین کد 009162700
::: در حال بارگیری لطفا صبر کنید :::
قالب ماشین کد 009162700
www.rozex.rozblog.com
نام کاربری : پسورد : یا عضویت | رمز عبور را فراموش کردم

صفحه اصلیقالبهای ماشین و موتورقالب ماشین کد 009162700

درود هم میهنان گرامی، با عرض ادب و احترام به اطلاع میرسانیم تلاش اعضای اين انجمن در راستای گسترش ورزش در جامعه و تقویت فرهنگ گردشگری در کشور عزیزمان ایران میباشد و بدينوسيله از تمام منابع، سایت ها، وبلاگ ها، اشخاص حقيقی و حقوقی كه موضوعات و مطالب شان توسط اعضا منتشر میگردد سپاسگذاریم.
تعداد بازدید : 867
نویسنده پیام
Manager آفلاین

صاحبان امتیاز

ارسال‌ها : 104
عضويت : 11 /9 /1391
محل زندگي : تهران
سن : 48
تشکر ها: 27
تشکر شده : 28
قالب ماشین کد 009162700


ویژه بلاگفا

کد:
<html>
<head>
<title><-BlogTitle-></title>
<!-- 006162700 قالب ورزش ، صنعت و هنر-->
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="author" content="<-BlogAuthor->">
<meta name="language" content="Farsi">
<meta name="description" content="<-BlogAndPostTitle-> - <-BlogDescription-> - <-BlogTitle->">
<meta name="keywords" content="<-BlogAndPostTitle->,<-BlogId->, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<-BlogTitle->" href="<-BlogXmlLink->">
<script language="JavaScript" src="http://m-qaleb.com/Templates/free/M-QaLeB/blogfa/simple//travelling/009162700/009162700.js"></script>

<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<-BlogTitle->" href="<-BlogXmlLink->" />
<script language="javascript">
function GetBC(lngPostid)
{
intTimeZone=<-BlogTimeZone->;
strBlogId="<-BlogId->";
intCount=-1;
strResult="";
try {
for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2)
{
if (BlogComments==lngPostid)
intCount=BlogComments[i+1] ;
}
} catch( e) {
}
if ( intCount==-1) strResult="آرشيو نظرات";
if ( intCount==0) strResult="نظر بدهيد";
if ( intCount==1) strResult="يک نظر";
if ( intCount>1) strResult=intCount + " نـظـــــــر " ;

strUrl="/comments/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ;
strResult ="<a href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"javascript:window.open('" + strUrl +

"','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px')\" >" + strResult + " </a>" ;

document.write ( strResult ) ;
}

function OpenLD()
{
window.open('/links','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');
return true;
}
</script>
<script language="JavaScript" src=" http://m-qaleb.com/Templates/free/M-QaLeB/body.js"></script>
</head>
<body>
<div align="center"><DIV class="mainbody">
<div class="Abody">
<div align="center">
<DIV id="tremblebox" class="BlogTitle"><a href="<-BlogUrl->"><-BlogTitle-></a></DIV>
<DIV class="BlogDescription"><-BlogDescription-></DIV>
</div></div>
<div class="Bbody"></div>
<div class="Cbody"></div>
<div class="Dbody">
<!--search-m-qaleb.com-->
<div align="left">
<div class="S-list"><div align="center">
<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="ST">
<form target="_blank" method="get" action="http://www.google.com/search">
<td class="STR"><div align="canter"></div><input type="image" name="btnG" src="http://m-qaleb.com/Templates/free/M-QaLeB/blogfa/simple//travelling/009162700/images/SER.png" alt="جـسـتـجـو"/></div>
<td class="STL"><div align="canter"><input name="q" maxlength="50" class="input"></div>
</td></td>
<input value="<-BlogUrl->" type="hidden" name="sitesearch">
<input type="hidden" name="ie" value="UTF-8">
<input type="hidden" name="oe" value="UTF-8">
</form></table>
</div></div></div>
<!--search-template-fa.blogfa.com-->
</div>
<div class="Ebody">
<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="postmenu"><tr>
<td class="menu"><div align="center">

<!--START-->

<DIV class="list">
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0"
width="200" height="300" id="text" align="">
<param name=movie value="http://m-qaleb.com/Templates/free/M-QaLeB/blogfa/simple//travelling/009162700/menu.swf"><param name=quality value=high><param name=wmode value=transparent>
<embed src="http://m-qaleb.com/Templates/free/M-QaLeB/blogfa/simple//travelling/009162700/menu.swf" quality=high wmode=transparent width="200" height="300" name="text" align=""
type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer">
</embed></object>
<div class="mail"><div class="spacer"><a href="mailto:<-BlogEmail->"><img src="http://m-qaleb.com/Templates/free/M-QaLeB/blogfa/simple//travelling/009162700/images/spacer.gif" width="70" height="21"></a></div></div>
<dIv class="none"></dIv> </div><!--End-->

<!--START-->
<DIV class="list">

<div class="title"><h1>درباره</h1>
</Div>
<DiV class="sidebar-bg">

<dIV class="list2">
<BlogProfile>
<BlogPhoto>
<div align="center"><img border ="0" src="<-BlogPhotoLink->" ></div>
</BlogPhoto>
<div class="BlogAbout"><-BlogAbout-></div>
</BlogProfile>
</dIV></DiV>
<dIv class="none"></dIv>
</DIV>
<!--END--><!--START-->
<BlogLinkDumpBlock>
<DIV class="list">
<div class="title"><h1>پیوندهای روزانه</h1>
</Div>
<DiV class="sidebar-bg"><dIV class="list2">
<BlogLinkDump>
<a href="<-LinkUrl->" target="_blank" title="<-LinkDescription->">› <-LinkTitle-></a></br>
</BlogLinkDump>
<a href="http://gpg.ir" target="_blank" title="M-QaLeB">›گروه انسانهای سبز</a></br>
<a href="http://janbaz.org/" target="_blank" title="M-QaLeB">›جانبازان ایران</a></br>
<a href="http://touristsupport.ir/" target="_blank" title="M-QaLeB">›انجمن حامیان ایرانگردان و جهانگردان</a></br>
<a href="http://m-qaleb.com" target="_blank" title="M-QaLeB">› طراحی قالب وبلاگهای پارسی</a></br>
</dIV> </DiV>
<dIv class="none"></dIv>
</DIV>
</BlogLinkDumpBlock>
<!--END-->
<!--START-->
<DIV class="list">

<div class="title"><h1>آرشـیـو</h1>
</Div>
<DiV class="sidebar-bg">

<dIV class="list2">
<BlogArchive>
<a href="<-ArchiveLink->">› <-ArchiveTitle-></a><br>
</BlogArchive>
</dIV></DiV>
<dIv class="none"></dIv>
</DIV>
<!--END-->
<!--START-->
<BlogCategoriesBlock>
<DIV class="list">

<div class="title"><h1>آرشیو موضوعی</h1>
</Div>
<DiV class="sidebar-bg">

<dIV class="list2">
<BlogCategories>
<a href="<-CategoryLink->">› <-CategoryName-></a><br>
</BlogCategories>
</dIV></DiV>
<dIv class="none"></dIv>
</DIV>
</BlogCategoriesBlock><BlogTagsBlock>
<DIV class="list">

<div class="title"><h1>برچسب‌ها</h1>
</Div>
<DiV class="sidebar-bg">

<dIV class="list2">
<BlogTags>
<a href="<-TagLink->">› <-TagName-></a> <span dir="rtl">(<-TagCount->)</span><br>
</BlogTags>
</dIV></DiV>
<dIv class="none"></dIv>
</DIV>
</BlogTagsBlock>
<!--END-->
<!--START-->
<BlogLinksBlock>
<DIV class="list">

<div class="title"><h1>پـیـونـدها</h1>
</Div>
<DiV class="sidebar-bg">

<dIV class="list2">
<BlogLinks>
<a href="<-LinkUrl->" target="_blank">› <-LinkTitle-></a><br>
</BlogLinks><a href="http://m-qaleb.com" target="_blank" title="M-QaLeB">› طراحی قالب وبلاگهای پارسی</a></br>
</dIV></DiV>
<dIv class="none"></dIv>
</DIV>
</BlogLinksBlock>
<!--END-->
<!--START-->
<BlogAuthorsBlock>
<DIV class="list">

<div class="title"><h1>نویسندگان</h1>
</Div>
<DiV class="sidebar-bg">

<dIV class="list2">
<BlogAuthors>
<a href="<-AuthorLink->">› <-AuthorName-></a><br>
</BlogAuthors>
</dIV></DiV>
<dIv class="none"></dIv>
</DIV>
</BlogAuthorsBlock>
<!--END-->
<!--START-->
<DIV class="list">

<div class="title"><h1>طراح قالب</h1>
</Div>
<DiV class="sidebar-bg">

<dIV class="list2">
<a href="http://www.m-qaleb.com" target="_blank"><img src="http://m-qaleb.com/wp-content/themes/wp-M-QaLeB-02/images/m-qaleb-banner.png" width="125" heigh="125"></a>
</dIV></DiV>
<dIv class="none"></dIv>
</DIV>
<!--END-->
<!--START-->
<DIV class="list">

<div class="title"><h1>امکانات جانبی</h1>
</Div>
<DiV class="sidebar-bg">

<dIV class="list2">
<p style="text-align: center; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px">
<a href="<-BlogXmlLink->" style="border:0px none; "><img src="http://m-qaleb.com/Templates/free/M-QaLeB/blogfa/simple//travelling/009162700/images/rss.gif" border="0" width="36" height="14"></a></p>
<Center><-BlogCustomHtml-></Center>
</dIV></DiV>
<dIv class="none"></dIv>
</DIV>
<!--END-->
</div></td>
<td id="post" width="681"><div align="center">
<!--START BOX POST-->
<BLOGFA>
<DiV class="post-bg">
<Div class="post-top">
<<h1> <a href="<-PostLink->"><-PostTitle-></a></h1><dIV class="entry"><-PostContent-><BlogPostTagsBlock><br>برچسب‌ها: <BlogPostTags separator=", "><a href="<-TagLink->"><-TagName-></a></BlogPostTags></BlogPostTagsBlock>
<BlogExtendedPost><br>
<div class="edame"><a href="<-PostLink->"> ادامه مطلب </a></div>
</BlogExtendedPost>
</dIV>
<dIv class="post-bottom"><div class="postdesc"><a href="<-PostLink->" title="لينک ثابت">+</a> نوشته شده توسط <a href="<-PostAuthorLink->"><-PostAuthor-></a> در <-PostDate-> و ساعت
<-PostTime-> | <BlogComment><span dir="rtl"><script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script></span></BlogComment></div>
</div></DiV></Div>
</BLOGFA><BlogNextAndPreviousBlock>
<style>.pging { direction:rtl; font-size:1.2em; height:30px; margin:40px 0 0; color:#000000; padding-bottom: 20px; text-align: center;}
.pging a:link, .pging a:visited {border:1px solid #666666; color:#A42137; display:inline-block; margin:0 3px; padding:1px 5px; text-decoration:none;}
.pging a:hover, .pging a:active { color:#000000;}.pging a.current:link, .pging a.current:visited { background-color:#000000; border:1px solid #666666; color:red; cursor:text;}</style> <div class=pging>
<font face="Tahoma" style="font-size: 9pt">
<BlogPreviousPageBlock><a href="<-BlogPreviousPageLink->"><font color="#3366CC"><< مطالب جدیدتر</font></a></BlogPreviousPageBlock>
........ <BlogNextPageBlock><a href="<-BlogNextPageLink->"><font color="#3366CC">مطالب قدیمی‌تر >></font></a></BlogNextPageBlock>
<br></font></font><br></div></BlogNextAndPreviousBlock>

<div style='display:none'><script language="javascript" type="text/javascript"src="http://m-qaleb.com/M-QaLeB/weblog/footer.js"></script></div>
<!--END BOX POST-->
</div></td>
</tr></table>
</div>
<div class="Fbody"></div></DIV></div>
<div class="Gbody"><div class="Powetop">
<-BlogTitle-> | Powered by © <a href="<-BlogUrl->">www.<-BlogId->.blogfa.com</a>
</div></div>


</body>
</html>یکشنبه 04 فروردین 1392 - 20:46
وب کاربر ارسال پیام نقل قول تشکر گزارشبرای ارسال پاسخ ابتدا باید لوگین یا ثبت نام کنید.